Kontaktujte nás

Adresa
Mestský úrad v Trnave
Trhová 189/3, 917 01 Trnava
Bench

    Žiadateľ ako dotknutá osoba, v súlade s ustanovením § 5 písm. a) a § 14 zákona č. 18/2018 Z. z. - Zákon o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon), po predchádzajúcom oboznámení sa s informáciami podľa ustanovenia §19 Zák. č. 18/2018 Z. z. na stránke mesta Trnava – www.trnava.sk, vyplnením tohto formulára poskytuje Mestu Trnava, ako prevádzkovateľovi, súhlas so spracovaním osobných údajov.