Bytové náhrady pre reštituentov

Bytový dom na Golianovej 3 prešiel kompletnou rekonštrukciou 24 bytových jednotiek. Byty sú určené ako náhrady pre obyvateľov reštituovaných bytových domov a tých nájomníkov, ktorí po celý čas riadne platili nájomné. Vznikli tak 4 jednoizbové byty, 13 dvojizbových bytov, 5 trojizbových bytov a 1 štvorizbový byt.

Na realizáciu bola poskytnutá dotácia Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR v čiastke 290 690 eur


Hodnota investície
1 077 832 €
Building
Stav projektu
Zrealizované 2019
Kategória
Byty a budovy Byty a budovy
Mestská časť
Juh (Linčianska, Tulipán)
Lights