Cestička pre cyklistov a chodník ul. Piešťanská

Chodník a cestička pre cyklistov budú viesť popri vodárenskej veži, ktorá sa radí medzi pozoruhodné technické pamiatky modernej architektúry. Navrhovaná cyklotrasa nadväzuje na existujúcu cyklistickú infraštruktúru na ul. Veterná a Bučianska z jednej strany a na cyklotrasu na ul. Východná zo strany druhej. Jej vybudovaním sa zabezpečí vzájomné prepojenie obytných zón širšieho centra mesta (Kopánka, Vodáreň, Hliny, Družba, Arboria) s centrom mesta a zabezpečí ďalšie prepojenie s významnými dopravnými uzlami mesta – Zelený kríček, autobusová stanica, vlaková stanica.

Súčasťou je ako vždy aj nové verejné osvetlenie a sadové úpravy.

Hodnota investície
predbežne 678 739 €
Building
Stav projektu
V príprave
Kategória
Doprava Doprava
Mestská časť
Sever (Kopánka, Zátvor, Vodáreň)
Lights

Časová os projektu

2017

Projektová dokumentácia

2019

Územné rozhodnutie

2021

Stavebné povolenie

2022

Verejné obstarávanie na zhotoviteľa stavby

Realizácia

Dokončený projekt