Cyklochodník Zelenečská – A. Žarnova

Územie pre výstavbu cyklochodníka sa začína z okružnej križovatky, ktorá spája ulice Tamaškovičova, Zelenečská, Dohnányho a bude pokračovať po pravej strane pred areálom Fakultnej nemocnice Trnava ulice A. Žarnova, cez križovatku s ulicou Kollárova a pokračovať bude smerom na Nám. SNP, kde cyklotrasa končí na existujúcom priechode pre chodcov. 

Dĺžka cyklotrasy 0,83860 km

Hodnota investície
predbežne 403 409 €
Building
Stav projektu
V príprave
Kategória
Doprava Doprava
Mestská časť
Juh (Linčianska, Tulipán)
Lights

Časová os projektu

2016

Projektová dokumentácia

2021

Stavebné povolenie

2022

Verejné obstarávanie na zhotoviteľa stavby

Realizácia

Dokončený projekt