Cyklotrasa na Spartakovskej

Okrem novej cyklotrasy, ktorá sa napája na City arénu sa súbežne vyriešila aj obnova chodníkov pre peších, presunula sa autobusová zastávka a pri križovatke ulíc Spartakovská a V. Clementisa sa vytvorilo nové veľkokapacitné stojisko kontajnerov na odpad.

Rekonštrukcia obsahovala aj:

  • nové verejné osvetlenie 17 ks
  • osvetlenie cesty a priechodov pre chodcov
  • výsadba nových stromov 14 ks, krov, trvaliek, cibuľovín a založený trávnik

Riešenia v maximálne možnej miere rešpektujú a spĺňajú podmienku prístupnosti pre osoby so zdravotným znevýhodnením. Pri všetkých dotknutých priechodoch pre chodcov sú navrhnuté debarierizané opatrenia (zníženie obrubníka a vodiace línie pre nevidiacich)

Dĺžka chodníka a súbežnej cyklotrasy 554 m.


Schválená žiadosť o nenávratný finančný príspevok vo výške 355 459 eur

 

Hodnota investície
483 909 €
Building
Stav projektu
Zrealizované 2020
Kategória
Doprava Doprava
Mestská časť
Východ (Družba, Hlboká, Vozovka)
Lights