Dvor 1 na Zátvore

Ďalší moderný verejný priestor pre hru aj oddych, ktorý vzišiel z participatívneho plánovania.

Na mieste starého ihriska vzniklo nové ihrisko pre deti vo veku do 6 rokov s originálnymi farebnými hernými prvkami. Nechýbajú lavičky s operadlami a stôl s lavicamia, tieniaca konštrukcia ani oplotenie. Pribudli aj nové spevnené plochy v okolí mobiliáru, dopadové plochy pod hernými prvkami a verejné osvetlenie. Pribudlo 39 nových stromov, živé ploty, dva kvetinové záhony.

Rozloha riešeného územia 4 500 m2


Schválená žiadosť o nenávratný finančný príspevok vo výške 146 021 eur


Hodnota investície
161 698 €
Building
Stav projektu
Zrealizované
Kategória
Vnútrobloky Vnútrobloky
Mestská časť
Sever (Kopánka, Zátvor, Vodáreň)
Lights