Dvor B na Hospodárskej

Zámerom projektu je revitalizácia druhého vnútroblokového priestoru na Hospodárskej ulici v časti bližšie k železničnej stanici medzi ulicami Kollárova a Sládkovičova. Proces participatívneho plánovania sa začal verejnými stretnutiami v roku 2017, na ktorých sa diskutovalo o novej podobe tohto priestoru. Verejnosť mala možnosť vyjadriť svoje návrhy a pripomienky aj prostredníctvom dotazníkov. Výsledky prieskumu verejnej mienky mesto zapracovalo do podkladov architektonickej súťaže, pretože cieľom participatívneho plánovania je pristupovať k tvorbe verejných priestorov tak, aby ich výsledná podoba zodpovedala potrebám návštevníkov a slúžila im čo najlepšie.

Navrhované riešenie zohľadňuje zlepšenie enviromentálnych aspektov v mestskom prostredí a adaptáciu urbanizovaného prostredia na zmenu klímy.  Súčasťou projektu je aj vytvorenie fitnes zóny s dynamickými fit prvkami a vytvorenie pobytovo-herného trávnika. Niektoré z cvičebných prvkov sú navrhnuté tak, aby boli prístupné aj pre ľudí so zdravotným znevýhodnením. Na fitnes zónu nadviaže pobytovo-herný trávnik, ktorý bude možné využívať taktiež na cvičenie v prírode (joga a pod.)

Na ploche 1 264 m2 bol vysadený nový trávnik, 8 ks stromov, 594 ks krovín, 1 488 ks trvaliek a 311 ks cibulovín.

Rozloha riešeného územia 3 780 m2

Schválená žiadosť o nenávratný finančný príspevok vo výške 114 808 eur

Hodnota investície
130 373 €
Building
Stav projektu
Zrealizované 2021
Kategória
Vnútrobloky Vnútrobloky
Mestská časť
Stred (centrum mesta, Špíglsál)
Lights

Časová os projektu

2018

Architektonická súťaž

2018

Projektová dokumentácia

2019

Stavebné povolenie

2021

Verejné obstarávanie na zhotoviteľa stavby

2021

Realizácia

2021

Dokončený projekt