Humanizácia obytného súboru Gen. Goliana

Plán trnavskej samosprávy zrevitalizovať deväť dvorov na sídlisku Linčianska nadobúda presnejšie kontúry. Do plánovania je zapojená aj verejnosť – obyvatelia mali v roku 2019 možnosť vyjadriť svoj názor na to, čo by si v tejto lokalite predstavovali a ako by podľa nich mala vyzerať. Mesto na základe ich spätnej väzby v roku 2020 vyhlásilo verejnú súťaž návrhov. So zadaním súťaže sa spomedzi ôsmych kolektívov najlepšie vysporiadal bratislavský ateliér PLURAL.

Obytný súbor Generála Goliana tvorí osem dvorov a jeden centrálny dvor, v ktorom by tamojší obyvatelia uvítali prostredie bez barov a pohostinstiev. Predstavujú si tu skôr kaviareň, cukráreň či priestor na menšie komunitné podujatia alebo sezónne trhy. Centrálny dvor bude po novom každopádne reprezentatívnejší, súčasná nákupná zóna by mala byť prebudovaná na moderné obchodno-spoločenské centrum. Okrem revitalizácie centrálnej osi a jednotlivých dvorov je v pláne aj rekonštrukcia chodníkov, cyklochodníkov a výmena verejného osvetlenia. Zaujímavosťou je bežecký chodník s trasou naprieč sídliskom s celkovou dĺžkou 1 500m.

Rozloha riešeného územia 115 000 m2

Hodnota investície
predbežne 5 912 000 €
Building
Stav projektu
V príprave
Kategória
Vnútrobloky Vnútrobloky
Mestská časť
Juh (Linčianska, Tulipán)
Lights

Časová os projektu

2019

Architektonicko-krajinárska súťaž

štúdia je k dispozícii na stiahnutie vo formáte PDF (88 strán, veľkosť 14,2 MB)

2021-2022

Projektová dokumentácia pre územné rozhodnutie

Územné rozhodnutie

Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie s podrobnosťou realizačného projektu

Stavebné povolenie

Verejné obstarávanie na zhotoviteľa stavby

Realizácia

Dokončený projekt