Mestské envirocentrum vo Vodárenskej záhrade

Naším zámerom je vytvoriť vo Vodárenskej záhrade (v areáli vodojemu – významného diela jedného zo zakladateľov architektúry na Slovensku prof. Emila Belluša) zázemie na environmentálne vzdelávanie. Centrum by bolo zamerané na prezentáciu ekologických opatrení adaptácie na zmenu klímy, pričom by pri výstavbe boli použité prírode blízke postupy. Hospodársky objekt by po rekonštrukcii ladil s architektúrou pôvodných objektov i so samotnou záhradou.

Objekt by mal byť doplnený o nové funkcie vrátane exteriérovej učebne v záhrade a záhradný mobiliár. Priestor by okrem vzdelávacieho centra slúžil aj na potreby Slovenského zväzu včelárov v Trnave.

Rozloha riešeného územia: 21 709 m2

Hodnota investície
Zatiaľ nie je vyčíslená
Building
Stav projektu
V príprave
Kategória
Verejný priestor Verejný priestor
Mestská časť
Sever (Kopánka, Zátvor, Vodáreň)
Lights

Časová os projektu

Architektonická štúdia

Projektová dokumentácia

pre stavebné povolenie a realizačný projekt

Stavebné povolenie

Verejné obstarávanie na zhotoviteľa stavby

Realizácia

Dokončený projekt