Obnova Parku pri kalvárii

Projekt kompletnej obnovy Parku pri kalvárii má hotovú dokumentáciu pre územné rozhodnutie a začínajú práce na realizačnom projekte. Okrem obnovy historického vstupu na cintorín, novej lávky ponad Trnávku, nových povrchov, závlah, osvetlení a mobiliáru znova ožije aj zaniknutý lazaret vo forme náznakovej rekonštrukcie.

Hodnota investície
Zatiaľ nie je vyčíslená
Building
Stav projektu
V príprave
Kategória
Verejný priestor Verejný priestor
Mestská časť
Sever (Kopánka, Zátvor, Vodáreň)
Lights

Časová os projektu

2021

Architektonická štúdia

2022

Projektová dokumentácia

dokumentácia pre územné rozhodnutie

Územné rozhodnutie

Stavebné povolenie

Verejné obstarávanie na zhotoviteľa stavby

Realizácia

Dokončený projekt