Parkovací dom Na Hlinách

Problém s parkovaním v rámci obytného súboru na Hlinách v Trnave a akútny nedostatok parkovacích miest chce samospráva vyriešiť výstavbou parkovacieho domu v tejto lokalite. V stredu 8. júla 2020 preto vyhlásila verejnú anonymnú architektonickú súťaž návrhov na viacpodlažný parkovací dom, ktorý tamojším obyvateľom poskytne nových 300 až 350 parkovacích miest


Obyvatelia obytného súboru Na hlinách sa nemusia obávať, že parkovací dom, ktorý tam chce postaviť mestská samospráva, ich oberie o zeleň a zhorší životné prostredie. Autori víťazného návrhu, ktorý vzišiel z architektonickej súťaže, architekti Dušan Fischer a Ľudovít Urban, situovali celú stavbu do podzemia a nad jej strechou vznikne park s odpočinkovými zónami a ihriskami. Zmluva s autormi na dodanie kompletnej prípravnej a projektovej dokumentácie je podpísaná. Zmluvná cena diela je 429 600 eur. Predpokladaná hodnota stavby je 3 500 000 eur.

Rozloha riešeného územia: 11 500 m2

Hodnota investície
3 500 000 €
Building
Stav projektu
V príprave
Kategória
Doprava Doprava
Mestská časť
Sever (Kopánka, Zátvor, Vodáreň)
Lights

Časová os projektu

2020

Architektonická súťaž návrhov

2022

Architektonická štúdia

2022

Projektová dokumentácia

pre územné rozhodnutie, pre stavebné povolenie, realizačný projekt

Územné rozhodnutie

Stavebné povolenie

Verejné obstarávanie na zhotoviteľa stavby

Realizácia

Dokončený projekt