Parkovací dom Rybníkova

Parkovisko bude slúžiť ako náhrada za úbytok parkovacích miest v súvislosti s prípravou komplexnej obnovy Štefánikovej ulice. Štefánikova ulica by mala byť po obnove pešia zóna. Konkrétne pôjde o jednoduchú otvorenú modulárnu parkovaciu plochu nad jestvujúcimi parkoviskom.

Hodnota investície
Zatiaľ nie je vyčíslená
Building
Stav projektu
V príprave
Kategória
Doprava Doprava
Mestská časť
Stred (centrum mesta, Špíglsál)
Lights

Časová os projektu

2021

Dopravná štúdia

prebieha spracovanie

Projektová dokumentácia

Územné rozhodnutie

Stavebné povolenie

Verejné obstarávanie na zhotoviteľa stavby

Realizácia

Dokončený projekt