Parkovisko a autobusová zastávka na Okružnej

Na Okružnej 7 – 9 pribudlo trinásť parkovacích miest na šikmé státie vozidiel a autobusová zastávka. Aby nedochádzalo k smrteľným úrazom letiacich vtákov, ktorí nedokážu odlíšiť sklo od voľnej plochy, sú sklené výplne opatrené vhodnými nálepkami. Nástupište má bezbariérový obrubník, ktorý cestujúcim uľahčí nástup do autobusov. Blízke priechody pre chodcov dostali LED osvetlenie, aj pozdĺž chodníka pre peších bolo nainštalované nové verejné osvetlenie.

Povrch parkoviska je z dlažby, ktorá prepustí zrážkovú vodu do podložia, a parkové obrubníky chodníka umožnia odtekanie zrážkových vôd do existujúcej zelene. Sadové úpravy zohľadnili požiadavky adaptácie na zmenu klímy, aby boli plochy parkoviska a zastávky v lete aspoň čiastočne chránené pred prehrievaním.
Vysadili sme rýchlo rastúce odrastené stromy so značným mikroklimatickým efektom, u ktorých môžeme predpokladať, že sa ujmú a prežijú niekoľko desaťročí aj v nepriaznivých mestských podmienkach. Nechýbajú ani vhodné kroviny a trvalkové záhony. Vybrali sme tie druhy drevín, ktoré sa môžu v súčasných podmienkach tejto lokality uchytiť aj prirodzene, bez zásahu človeka.

Nový povrch dostali aj vozovka a chodník a doplnil sa nový mobiliár – lavička, smetný kôš a zábradlie.

Hodnota investície
208 294 €
Building
Stav projektu
Zrealizované 2021
Kategória
Doprava Doprava
Mestská časť
Sever (Kopánka, Zátvor, Vodáreň)
Lights

Časová os projektu

2019

Projektová dokumentácia

2020

Stavebné povolenie

2021

Verejné obstarávanie na zhotoviteľa stavby

2021

Realizácia

2021

Dokončený projekt