Rekonštrukcia areálu a budov MŠ Spojná

Budova v areáli na Spojnej 6 v Trnave bola vybudovaná podľa typovej projektovej dokumentácie zo septembra 1978, do užívania bola odovzdaná v roku 1982. Budova pozostáva zo štyroch pavilónov usporiadaných okolo uzavretého átria a navzájom prepojených zasklenou nevykurovanou chodbou. Areál školy tvoria tri pavilóny určené pre materskú školu a jeden hospodársky pavilón. Budova pôvodne slúžila ako podniková materská škola, neskôr, ako špeciálna základná škola internátna. Momentálne nie je v prevádzke, je však udržiavaná a v zimných mesiacoch temperovaná. V budove boli menené pôvodné drevené okná za plastové, nevymenené ostali 4 ks okien. Zvyšok budovy ako aj vonkajší areál je v pôvodnom stave a pre uvedenie do prevádzky pri súčasných legislatívnych podmienkach pre materské školy vyžaduje komplexnú rekonštrukciu.

Realizáciou sa zateplí obvodový plášť a strecha, príde o obnove interiérových podlách a náterov, sociálnych zariadení, výmenu zdegradovaných rozvodov, výmenu elektroinštalácie, drobné dispozičné úpravy v pavilónoch určených pre materskú školu a rozsiahlejšie dispozičné zmeny v hospodárskom pavilóne pre účely vybudovania novej kuchyne s jedálňou a zázemím ako aj novej kotolne, vzduchotechnickej jednotky a inštalácie súvisiacich nových rozvodov. Na spojovacej chodbe je taktiež potrebné zatepliť strešnú konštrukciu, vymeniť oceľové zasklené steny za plastové a vymeniť podlahu.

Úpravy prebehnú aj v areáli školy kde bude pôvodné oplotenie vymenené, obnovené spevnené plochy, navrhnuté nové ihriská a mobiliár, upravené sadové prvky. 

Rozloha riešeného územia 6 909 m2.

Hodnota investície
1 670 558 €
Building
Stav projektu
Realizuje sa
Kategória
Školstvo Školstvo
Mestská časť
Sever (Kopánka, Zátvor, Vodáreň)
Lights

Časová os projektu

2020

Projektová dokumentácia

2021

Stavebné povolenie

2021

Verejné obstarávanie na zhotoviteľa stavby

2021

Realizácia

2022

Dokončený projekt