Rekonštrukcia Botanickej a Ovocnej

Rozsiahlou rekonštrukciou prejde aj ulica Botanická a Ovocná až po ulicu Terézie Vansovej. Rozsah obnovy sa týka celej miestnej komunikácie vrátane priľahlých parkovacích státí a chodníkov. Súčasťou bude aj vytvorenie cyklochodníka pozdĺž existujúceho chodníka pre peších. Zároveň bude vymenené aj verejné osvetlenie, doplnené sadové úpravy a úprava kanalizačných vpustov.

Dĺžka riešeného územia 613 m (Botanická), 151 m (Ovocná)

Hodnota investície
Zatiaľ nie je vyčíslená
Building
Stav projektu
V príprave
Kategória
Doprava Doprava
Mestská časť
Západ (Prednádražie)
Lights

Časová os projektu

2021

Grafický koncept

2021-2022

Projektová dokumentácia pre územné rozhodnutie

Územné rozhodnutie

Stavebné povolenie

Verejné obstarávanie na zhotoviteľa stavby

Realizácia

Dokončený projekt