Rekonštrukcia chodníkov na Rázusovej ulici

Po kompletnej rekonštrukcii chodníkov a výmene verejného osvetlenia nedávno prešla ulica Paulínska. Samospráva ešte v roku 2021 zrekonštruovala aj chodníky na Rázusovej ulici. Bol obnovený chodník po oboch stranách ulice od Kollárovej po Knižnicu Juraja Fándlyho a súčasne vymenených 11 stožiarov verejného osvetlenia.

Rozloha riešeného územia 530 m2

Hodnota investície
90 000 €
Building
Stav projektu
Zrealizované 2021
Kategória
Doprava Doprava
Mestská časť
Stred (centrum mesta, Špíglsál)
Lights

Časová os projektu

2021

Verejné obstarávanie na zhotoviteľa stavby

2021

Realizácia

2021

Dokončený projekt