Rekonštrukcia kuchyne na Atómovej

Zrekonštruovaná bola pôvodná kuchyňa na ZŠ s MŠ na Atómovej ulici. Kapacita kuchyne sa tak po rekonštrukcii zvýšila na 1 000 jedál denne. V rámci zásahov boli vymenené celé strojné a technické vybavenie pôvodnej kuchyne vrátane ich napojenia na inžinierske siete, zrealizovaný nový výťah, strojovňa a rozvod vzduchotechniky, zrealizované stavebné úpravy v samotnej kuchyni tak i skladových priestorov.

Hodnota investície
680 254 €
Building
Stav projektu
Zrealizované 2019
Kategória
Školstvo Školstvo
Mestská časť
Sever (Kopánka, Zátvor, Vodáreň)
Lights