Rekonštrukcia na MŠ Jiráskova

Predmetom rekonštrukcie sociálnych zariadení boli stavebné úpravy pozostávajúce z kompletnej výmeny ich povrchov z obkladov, dlažby a omietok. Týmto prácam predchádzala zámena pôvodných drevených okien za plastové. Súčasťou rekonštrukčných prác bola výmena hygienických zariaďovacích predmetov v rozsahu umývadiel, keramických WC pre deti a pedagógov a tiež kompletná rekonštrukcia sprchovacích kútov, úprav rozvodov teplej a studenej vody a montáž nových vodovodných batérií. Zrealizovali sa i rekonštrukčné práce na elektroinštalácii a výmene svietidiel a vypínačov. Súčasťou boli maliarske a natieračské práce.

Hodnota investície
42 555 €
Building
Stav projektu
Zrealizované 2019
Kategória
Školstvo Školstvo
Mestská časť
Juh (Linčianska, Tulipán)
Lights