Rekonštrukcia na Mýtnej

Komunikácia na Mýtnej bola pôvodne z asfaltového betónu, vykazovala nevyhovujúci technický stav a už nevyhovovala bezpečnému pohybu vozidiel. Poruchy na komunikácii tvorili praskliny, prepady, sieťový rozpad povrchu, priečne a pozdĺžne nerovnosti.

Predmetom realizácie bola kompletná rekonštrukcia s odstránením porúch komunikácie z dôvodu zlepšenia kvality, výkonnosti a prevádzkovej funkčnosti a spôsobilosti. Okrem cesty boli obnovené aj chodníky po oboch stranách vozovky.

Rozloha riešeného územia:

  • vozovka 3 408 m2
  • chodníky 1 623 m2

Hodnota investície
276 992 €
Building
Stav projektu
Zrealizované 2020
Kategória
Doprava Doprava
Mestská časť
Juh (Linčianska, Tulipán)
Lights