Rekonštrukcia na Západnej

Komunikácia na Západnej (od Slovenskej po Galvatovičovu) bola pôvodne z asfaltového betónu, vykazovala nevyhovujúci technický stav a už nevyhovovala bezpečnému pohybu vozidiel. Poruchy na komunikácii tvorili praskliny, prepady, sieťový rozpad povrchu, priečne a pozdĺžne nerovnosti.

Predmetom realizácie bola kompletná rekonštrukcia s odstránením porúch komunikácie z dôvodu zlepšenia kvality, výkonnosti a prevádzkovej funkčnosti a spôsobilosti. Okrem vozovky prebehla aj rekonštrukcia chodníkov po oboch stranách ulice.

Rozloha riešeného územia :

  • vozovka 2 067 m2
  • chodníky 633 m2


Hodnota investície
129 038 €
Building
Stav projektu
Zrealizované 2020
Kategória
Doprava Doprava
Mestská časť
Západ (Prednádražie)
Lights