Rekonštrukcia námestia v Modranke

Zámerom projektu je regenerácia uličných priestorov, predzáhradiek a historickej centrálnej zóny mestskej časti Modranka v Trnave, s uplatnením ekologických princípov tvorby a ochrany zelene. Cieľom je vytvoriť vhodné plochy pre miestnych obyvateľov, zvýšiť estetickú hodnotu územia, odstrániť nefunkčné a negatívne pôsobiace prvky, skvalitniť a doplniť jestvujúcu infraštruktúru (chodníky pre peších, verejné osvetlenie, pobytové plochy…) a mobiliár.

V súčasnosti sa majetkovo usporiadavajú pozemky.

Rozloha riešeného územia: 3 398 m2

Hodnota investície
predbežne 970 000 €
Building
Stav projektu
V príprave
Kategória
Verejný priestor Verejný priestor
Mestská časť
Modranka
Lights

Časová os projektu

2019

Projektová dokumentácia

Stavebné povolenie

Verejné obstarávanie na zhotoviteľa stavby

Realizácia

Dokončený projekt