Rekonštrukcia strechy jedálne v ZŠ K. Mahra

Havarijný stav pôvodného strešného plášťa plochej strechy nad jedálňou v budove základnej školy na Kornela Mahra bol dôvodom na rekonštrukciu.
Rozsah realizácie pozostával s búracích prác – odstránenie poškodených častí klampiarskych výrobkov vrátane nefunkčného bleskozvodu, odstránenie jestvujúcej krytiny vrátane strešných vpustov. Následne bola realizovaná montáž nových klampiarskych výrobkov a zateplenie strešného plášťa s jeho uzatvorením hydroizoláciou.


Hodnota investície
22 786 €
Building
Stav projektu
Zrealizované 2018
Kategória
Školstvo Školstvo
Mestská časť
Západ (Prednádražie)
Lights