Rekonštrukcia strechy na MŠ Ružindolská

Vzhľadom na vek a technický stav strešnej konštrukcie objektu materskej školy na Ružindolskej – elokované pracovisko ZŠ A. Kubinu bolo potrebné existujúcu plochú strechu zrekonštruovať s cieľom vylepšiť tepelno-technické a hydroizolačné vlastnosti strechy použitím novodobých materiálom. Súčasťou rekonštrukcie plochej strechy bol aj bleskozvod a uzemnenie a odvodnenie do vsakovacej jamy.


Hodnota investície
41 960 €
Building
Stav projektu
Zrealizované 2018
Kategória
Školstvo Školstvo
Mestská časť
Západ (Prednádražie)
Lights