Trnavské depo

Revitalizácia areálu starého trnavského depa na športovo-rekreačné a kultúrne centrum pre mladých. Rozloha riešeného územia 22 000 m2.

Hodnota investície
Zatiaľ nie je vyčíslená
Building
Stav projektu
V príprave
Kategória
Šport Šport
Mestská časť
Západ (Prednádražie)
Lights

Časová os projektu

2021

Štúdia uskutočniteľnosti

Architektonicko - krajinárska štúdia (súťaž)

Územné rozhodnutie

Projektová dokumentácia

pre stavebné povolenie a ralizačný projekt

Stavebné povolenie

Verejné obstarávanie na zhotoviteľa stavby

Realizácia

Dokončený projekt