Revitalizácia kúpaliska Kamenný mlyn

Trnavské prírodné kúpalisko v Kamennom mlyne bolo postavené v 70. rokoch a má jeden z najväčších bazénov na Slovensku s viac ako 6277 štvorcovými metrami vodnej plochy. Kapacita kúpaliska je 2200 osôb. V posledných rokoch mesto robilo dielčie úpravy na modernizáciu a funkčnosť areálu.

Cieľom revitalizácie je vytvoriť moderný areál kúpaliska, zlepšenie jeho fungovania, rozšírenie a doplnenie služieb. Do procesu navrhovania sú zapojení aj obyvatelia prostredníctvom participatívneho plánovania. Prvotné nápady k obnove mohli občania vyjadriť na septembrovom Trnavskom pikniku. Participácia občanov bude pokračovať aj v nasledujúcom období formou dotazníkov.

Hodnota investície
Zatiaľ nie je vyčíslená
Building
Stav projektu
V príprave
Kategória
Verejný priestor Verejný priestor
Mestská časť
Západ (Prednádražie)
Lights

Časová os projektu

Architektonická súťaž

pripravujú sa podklady k súťaži

Projektová dokumentácia

Stavebné povolenie

Verejné obstarávanie na zhotoviteľa stavby

Realizácia

Dokončený projekt