Revitalizácia parčíku pri synagóge

Medzi synagógou a objektom Stephaneum – Seminárom sv. Štefana vznikne pre obyvateľov a návštevníkov mesta na Halenárskej ulici nový oddychový park. Po archeologickom výskume bol prepracovaný architektonický návrh, ktorý pôvodne vzišiel z architektonickej súťaže v roku 2019. Po zohľadnení záverov z archeológie poznáme novú podobu tohoto miesta. K spracovaniu projektovej dokumentácie samospráva oslovila Fakultu architektúry STU.

Tím Bellušových ateliérov pod vedením prof. Ing.arch. P. Gregora, PhD. pripravil nový koncept úpravy tohto úžasného miesta priamo v srdci mestskej pamiatkovej rezervácie. Oceňujeme snahu projektom odprezentovať jeden z unikátnych pivničných priestorov, ktoré boli na pozemku objavené počas archeologických prác.

Rozloha riešeného územia 2 397 m2

Hodnota investície
Zatiaľ nie je vyčíslená
Building
Stav projektu
V príprave
Kategória
Verejný priestor Verejný priestor
Mestská časť
Stred (centrum mesta, Špíglsál)
Lights

Časová os projektu

2019

Urbanisticko-architektonická a krajinárska súťaž

Projektová dokumentácia

Územné rozhodnutie

Stavebné povolenie

Verejné obstarávanie na zhotoviteľa stavby

Realizácia

Dokončený projekt