Revitalizácia sídliskového dvora Agátka

Participatívne plánovaný projekt, ktorý vznikal ako spoločné dielo mesta a jeho obyvateľov, sa stane skutočnosťou už tento rok. Veľký a bezpečný priestor bude slúžiť na oddych a relax detí i dospelých. Herné prvky pre deti, komunitná záhrada, umelý potok, verejné toalety – na to a ešte viac sa už teraz môžu tešiť nielen tamojší obyvatelia. Práce by mali trvať pol roka.


Proces participatívneho plánovania sa začal verejnými stretnutiami v roku 2017, na ktorých sa diskutovalo o novej podobe tohto priestoru. Verejnosť mala možnosť vyjadriť svoje návrhy a pripomienky aj prostredníctvom dotazníkov. Výsledky prieskumu verejnej mienky mesto zapracovalo do podkladov architektonickej súťaže, pretože cieľom participatívneho plánovania je pristupovať k tvorbe verejných priestorov tak, aby ich výsledná podoba zodpovedala potrebám návštevníkov a slúžila im čo najlepšie. Aj pri tejto revitalizácii sú samozrejmosťou opatrenia zamerané na adaptáciu na zmenu klímy a manažment dažďovej vody.

Obyvatelia okolitých bytových domov sa môžu tešiť na vybudovaný potok dlhý 250 metrov, komunitnú záhradu, trampolíny, rôzne drevené herné prvky, vodné prvky a šmykľavkou aj pre dospelých. Súčasťou investície je aj vybudovanie verejných toaliet so zázemím. V „novom šate“ budú tiež chodníky, počíta sa i s napojením Agátky na sieť cyklotrás.

Výstavba bude rozdelená na štyri zóny:

  • Zóna A – parčík za daňovým úradom;         
  • Zóna C–  plochy verejného parku (medzi kopcom Agátka, školským areálom, bytovými domami na Hlbokej ulici a parčíkom za daňovým úradom);
  • Zóna D – kopec Agátka s malou hernou zónou;    
  • Zóna E – dvory pri Ulici V. Clementisa.  
  • Zóna B je školský areál, ktorý je predmetom samostatného projektu, a tiež sa bude obnovovať tento rok.

Rozloha riešeného územia 64 289 m2

Schválená žiadosť o nenávratný finančný príspevok vo výške 1 349 804 eur

Hodnota investície
1 729 128 €
Building
Stav projektu
Realizuje sa
Kategória
Vnútrobloky Vnútrobloky
Mestská časť
Východ (Družba, Hlboká, Vozovka)
Lights

Časová os projektu

2017

Krajinársko-architektonická súťaž návrhov

2020

Projektová dokumentácia

2019

Územné rozhodnutie

2021

Stavebné povolenie

2021

Verejné obstarávanie na zhotoviteľa stavby

2022

Realizácia

predpoklad dokončenia - august 2022

Dokončený projekt