Rozšírenie chodníka na Veternej

Zrekonštruovaný jestvujúci chodník s rozšírením na jednotnú šírku 2,0 m na ulici Veterná v dĺžke 265 m. Predmetom realizácie bola rekonštrukcia jestvujúceho chodníka v úseku od ulice Bučianska po roh oplotenia areálu zberných surovín na ulici Veterná v dĺžke 265 m a v šírke 1,5 m, ktorý bol pôvodne realizovaný z liateho asfaltu. Jeho životnosť bola už prekonaná, technicko-konštrukčný stav už nevyhovoval bezpečnému pohybu peších a možnosti údržby hlavne v zimnom období. Vizuálne sa prejavovali rozsiahle poruchy a degradácia telesa chodníka (praskliny, prepadnutia, sieťový rozpad živičného krytu, priečne a pozdĺžne nerovnosti, pľuzgiere). Z tohto dôvodu bolo rozhodnuté o realizácii rekonštrukcie chodníka. Účelom stavebných úprav bolo dosiahnuť zlepšenie kvality, výkonnosti a prevádzkovej funkčnosti a spôsobilosti chodníka.

Rozsah realizácie stavebných prác:

 • vybúranie a odstránenie pôvodného chodníka a podkladových konštrukčných vrstiev,
 • vybúranie pôvodných parkových obrubníkov, osadenie nových parkových obrubníkov,
 • rozobratie jestvujúcich varovných a vodiacich pásov pre nevidiacich a slabozrakých v styku chodníka
  s cyklochodníkom v celej dĺžke a spätné položenie s úpravou na šírku 0,40 m,
 • položenie skladby novej konštrukcie s vrchným krytom z betónovej dlažby 20×10 cm,
 • odvodnenie je riešené sklonom k priľahlej zelenej ploche,
 • terénne úpravy priľahlých plôch,
 • z dôvodu rozšírenia chodníka, bolo nutné zmeniť – posunúť smerom do zelene jednotlivé prvky
  mobiliáru (lavičky a smetné koše).

Rozloha riešeného územia 530,20 m²


Hodnota investície
28 375 €
Building
Stav projektu
Dokončené 2020
Kategória
Doprava Doprava
Mestská časť
Sever (Kopánka, Zátvor, Vodáreň)
Lights