Úprava križovatky na ulici Vl. Clementisa

Našim zámerom je upokojenie dopravy na ulici Vl. Clementisa pri nákupných centrách Kaufland a Lidl. Vysoký počet návštevníkov týchto nákupných centier spôsobuje na križovatke veľa kolíznych situácií. Najmä z dôvodu bezpečnosti si zóna vyžaduje upokojenie, čomu by mala napomôcť nová okružná križovatka.

Aktuálne prebieha majetkoprávne usporiadanie pozemkov v dotknutom území.

Hodnota investície
Zatiaľ nie je vyčíslená
Building
Stav projektu
V príprave
Kategória
Doprava Doprava
Mestská časť
Východ (Družba, Hlboká, Vozovka)
Lights

Časová os projektu

2020

Dopravný prieskum

2021-2022

Projektová dokumentácia

pre stavebné povolenie a realizačný projekt

Stavebné povolenie

Verejné obstarávanie na zhotoviteľa stavby

Realizácia

Dokončený projekt