Vyhliadková veža v Kamennom mlyne

Zámerom je zabezpečiť na pomedzí lužného lesíka a rybníka vyhliadkovú vežu na pozorovanie vtákov a miestnych biotopov, sledovanie vtáčieho územia a prírodného zázemia Chráneného areálu Trnavských rybníkov. Veža významne rozšíri už existujúci náučný chodník, ktorý vedie naprieč lesíkom a svojim rozsahom doplní tieto edukačné aktivity o možnosť dozvedieť sa niečo viac o tejto lokalite a jej “obyvateľoch”.

Rozloha riešeného územia 36 m2, výška 31,5 m

Hodnota investície
predbežne 471 022 €
Building
Stav projektu
V príprave
Kategória
Verejný priestor Verejný priestor
Mestská časť
Západ (Prednádražie)
Lights

Časová os projektu

2016

Štúdia uskutočniteľnosti

2021

Územné rozhodnutie

2022

Dokumentácia pre stavebné povolenie a realizáciu

Stavebné povolenie

Verejné obstarávanie na zhotoviteľa stavby

Realizácia

Dokončený projekt