Výmena starých kontajnerov za polopodzemné – Prednádražie

Polopodzemné kontajnery pribúdajú od roku 2016 v celej Trnave, zámerom samosprávy je inštalovať ich postupne na všetkých stojiskách v meste.
Výhodami polopodzemných kontajnerov sú ich kapacita (približne päťnásobná pri kontajneroch na zmesový odpad a trojnásobná pri skle, plaste a papieri), ochrana pred hlodavcami a inými zvieratami, vyhadzovaním či rozfúkaním odpadkov a v neposlednom rade aj estetický vzhľad. Nádoby sú okrem toho vybavené senzormi, ktoré signalizujú mieru ich naplnenia, čím je možné efektívne plánovať frekvenciu odvozu odpadu a šetriť tým finančné prostriedky.

Na sídlisku Prednádražie bola v rámci druhej etapy zrealizovaná výmena 15 tich stojísk polopodzemných kontajnerov na komunálny a triedený odpad. Súčasne bolo upravené okolie a prístupové plochy stojísk pre lepší prístup vývoznej techniky.

Hodnota investície
296 558 €
Building
Stav projektu
Zrealizované
Kategória
Odpadové hospodárstvo Odpadové hospodárstvo
Mestská časť
Západ (Prednádražie)
Lights