Výmena umelého trávnika ZŠ s MŠ Kubinu

Na obľúbenom futbalovom ihrisku v areáli ZŠ Andreja Kubinu prebehla výmena umelého trávnika a oboch sietí na bránkach. Plocha slúži nielen škole, ale aj verejnosti.

Rozloha riešeného územia 604 m2


Na realizáciu bola získaná dotácia vo výške 10 000 eur

 

 

Hodnota investície
14 758 €
Building
Stav projektu
Zrealizované
Kategória
Školstvo Školstvo
Mestská časť
Západ (Prednádražie)
Lights