Vytvorenie jazernej sústavy na Kravskom pasienku

Mestská samospráva pokračuje v sprírodňovaní vyčerpanej, v horúčavách prehrievanej, zrážkami a vetrom erodovanej poľnohospodárskej pôdy a zanedbaných porastov. V rámci adaptácie na zmenu klímy pribudne k revitalizovaným Štrkom a k veľkému projektu revitalizácie dolného povodia a hydrického biokoridoru riečky Parnej aj Kravský pasienok. Na ploche vyše ôsmich hektárov v bezprostrednom dotyku s mestom vznikne veľká prírodná vodná plocha s upravenými prístupmi k vode, brehovými terasami, plážou a prírodne upraveným okolím so stromami a kvitnúcimi lúkami.

Prvou etapou je vypracovanie projektovej dokumentácie pre časť „Kravský pasienok – Trnava sever“ budúceho riešenia celkovej lokality „Rozvojové územie krajiny – Trnava sever“ z celkovej výmery 37,34 ha. Zmluvu s víťazom verejnej súťaže na vypracovanie projektovej dokumentácie tohto zámeru Atelierom Fontes z Brna v spolupráci s krajinným architektom Zdeňkom Sendlerom, ktorý bol vyhlásený za architekta roku 2021, mesto podpísalo na konci minulého roka. Zmluvná cena tohto diela je 136 350 eur a na samotnú realizáciu projektu sa mesto bude uchádzať o finančnú dotáciu z eurofondov.

Rozloha riešeného územia 84 200 m2

Hodnota investície
Zatiaľ nie je vyčíslená
Building
Stav projektu
V príprave
Kategória
Verejný priestor Verejný priestor
Mestská časť
Sever (Kopánka, Zátvor, Vodáreň)
Lights

Časová os projektu

2021

Zadanie

2022

Architektonický koncept riešenia

2022

Projektová dokumentácia

pre územné rozhodnutie a realizačný projekt

Územné rozhodnutie

Stavebné povolenie

Verejné obstarávanie na zhotoviteľa stavby

Realizácia

Dokončený projekt