News

Rekonštrukcia Hajdóczyho ulice sa blíži ku koncu prvej etapy, úsek bude čoskoro sprístupnený

Nová podoba Hajdóczyho ulice naberá kontúry, zo súčasného stavu je už teraz možné odtušiť, ako veľmi sa zmení. Prakticky celý uličný priestor od Univerzity sv. Cyrila a Metoda až po križovatku s Maximiliána Hella bude kompletne obnovený. 

Na čom sa aktuálne pracuje 

Momentálne bežia záverečné úpravy prvej etapy rekonštrukcie. Budujú sa cestné a záhonové obrubníky a pridávajú sa štrkové podsypy pod chodníky a cyklochodník. Tieto práce sú prípravou na to, aby sa počas budúceho týždňa mohla realizovať cementová stabilizácia pod asfalt cesty a cyklochodníka. Začne sa tiež ukladať dlažba na chodníkoch.

Doba výstavby sa oproti plánu predĺžila kvôli spevňovaniu podložia pod komunikáciami. Podložie sa ukázalo byť značne podmáčané spodnými vodami a vyžiadalo si väčšie a náročné úpravy. Napríklad namiesto hĺbky 60 cm bolo potrebné urobiť výkopové práce do hĺbky až 120 cm.  

Ako bude vyzerať úsek prvej etapy

Prvá etapa zahŕňa 340 m, úsek od univerzity po Legionársku ulicu. Úsek bude jednosmerný od vstupu do areálu AŠK Slávia smerom na Cukrovú, pribudne tu cyklotrasa. Všetky existujúce chodníky budú zrekonštruované a dostanú dláždený povrch, priechody pre chodcov budú osvetlené a pred hlavným vstupom do AŠK Slávia budú vytvorené kolmé a pozdĺžne parkovacie miesta. Pozdĺžne parkovanie bude umožnené v smere od hlavného vstupu do AŠK Slávia až po koniec rekonštruovaného úseku. Pôvodné verejné osvetlenie je nahradené LED svietidlami, a na celom úseku sa zrealizujú sadové úpravy vrátane výsadby nových stromov.

Kedy bude úsek sprístupnený

Po skončení prác prvej etapy bude úradne vydané predčasné užívanie, čím mesto zabezpečí prístup na ulicu. Prvý usek Hajdóczyho ulice v novej podobe by mal byť pri priaznivom počasí sprístupnený chodcom, cyklistom aj automobilom už koncom tohto mesiaca.

Ďakujeme za vašu trpezlivosť s uzáverou ulice počas stavebných prác a za rešpektovanie dopravného značenia. Veríme, že dočasné nepohodlie spôsobené stavebnými prácami bude stáť za to.

foto: Veronika Majtánová