Rekonštrukcia námestia SNP

Námestie SNP dostane nové spevnené povrchy, obnovia sa inžinierske siete a pribudne nová zeleň. Pamätník Víťazstvo sa otočí o 90 stupňov na základnú kompozičnú os v strede námestia, sochy Panny Márie a sv. Jozefa sa preložia na miesto pôvodného barokového mosta. V rámci nového dopravného riešenia sa uzavrie prejazd z Rázusovej na Andreja Žarnova popri evanjelickom kostole a vytvorí sa tu pešia zóna. Vďaka tomu sa utlmí doprava a posilní sa bezpečný a bezbariérový charakter lokality pre peších. Na tieto úpravy následne nadviaže projekt cyklotrasy na ulici A. Žarnova.   

Architektonický návrh z dielne Ateliéru DV je návratom k pôvodnej podobe námestia z 20tych rokov z dielne architekta Josefa Mareka. Predpokladaná hodnota komplexnej rekonštrukcie tohto verejného priestoru, vrátane opráv unikátneho betónového mostného prekrytia Trnávky a pamätníka Víťazstvo je viac ako 2,8 mil. eur.

Hodnota investície
2 851 328 €
Building
Stav projektu
V príprave
Kategória
Verejný priestor Verejný priestor
Mestská časť
Stred (centrum mesta, Špíglsál)
Lights

Časová os projektu

2018

Architektonická štúdia

2021

Projektová dokumentácia

2021-2022

Stavebné povolenie

2022

Verejné obstarávanie na zhotoviteľa stavby

Realizácia

Dokončený projekt